وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
آخرین اخبار
انتشار کتاب جدید ISO21001 سیستم های مدیریت سازمانهای اموزشی
 
١٣٩٨/١٢/٢٧

انتشار کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری ISO37001
کتاب سیستم های مدیریت مقابله با رشوه خواری به عنوان یک الگوی سیستماتیک برای مبارزه با بی عدالتی های اقتصادی توسط سازمان بین المللی استاندارد در قالب استاندارد ISO37001  منتشر شد که با توجه به اهمیت موضوع به همت همکاران بنده به فارسی برگردانده شده است امید است نگاه نظام یافته به این پدیده زمینه جلوگیری از بروز فساد را در عرصه مسایل اقتصادی و اجتماعی به نحوی کاربردی فراهم سازد. 
١٣٩٨/٠٩/٢٣

خاتمه مسئولیت ریاست دانشگاه ازاد واحد های غرب استان تهران
درتاریخ 11 شهریور 98 استعفای اینجانب مورد پذیرش قرار گرفت و مسئولیت اینجانب از سمت عضویت درهیات امنای دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران و نیز عضویت در شورای گسترش دانشگاه و نهایتا سرپرستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد های غرب استان تهران شامل شهر قدس- ملارد و صفادشت به اتمام رسید 
١٣٩٨/٠٦/١٦

لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس طراحی و توسعه محصول
1- راهبرد به تعویق انداختن در تولید postponment
2- راهبرد پیمانه ای modularity
3- راهبرد مشترک سازی commonality
4- توسعه خدمات جدید NSD
5- توسعه کسب وکار جدید NBD
6- مدیریت دوره عمر محصول PLM
7- استاندارد سازی محصولات / قطعات
8- پلتفرم مشترک
9- استراتژی توسعه محصول جدید
10- معماری محصول / طراحی محصول
11- مدیریت ریسک توسعه محصول
12- اقتصاد تنوع
13- طراحی برای متنوع سازی DFV
14- طراحی برای تولید / طراحی برای مونتاژ DFM/DFA
15- متناسب سازی انبوه MASS CUSTOMIZATION
16- مدلهای توسعه فناوری / توسعه محصول
17- توسعه نام و نشان تجاری محصولات جدید BRANDING
18- فرایند های توسعه محصول /خدمت
19- بسته بندی محصول
20- تجربیات توسعه محصول / خدمت
21- طراحی به کمک کامپیوتر / تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM
22- راهبردهای ETO/ATO/MTO/MTS
23- الگوی توسعه کسب وکار های START UP
24- الگو های توسعه مراکز شتابدهی ACCELERATOR
25- راهبرد های متمایز سازی در توسعه محصول
26- طراحی برای تعمیر پذیری
27- نرم افزار های توسعه محصول
28- مدل های سنجش تشابه / عدم تشابه محصولات
29- بازار یابی محصولات جدید / خدمات جدید
30- بخش بندی بازار محصولات و خدمات MARKET SEGMENTATION
31-موقعیت یابی محصول PRODUCT POSITIONING
32- متمایز سازی محصول PRODUCT DIFFERENTIATION
33- استراتژی قیمت گذاری PRICING STRATEGY
١٣٩٤/٠٦/٢١

لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت زنجیره تامین
1- مباحث 3PL/4PL/5PL
2- سیستم های مدیریت اطلاعات لجستیک LMIS/LIS
3- الگوها و مفاهیم توسعه بنادر خشک
4- الگو ها و مبانی توسعه شهرک های صنعتی
5- الگو ها و مبانی توسعه هاب
6- مبانی و تجربیات مدیریت مالی زنجیره تامین
7- اصول و مبانی رده بندی در زنجیره تامین TIERING
8- فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری زنجیره تامین و لجستیک
9- یکپارچگی در زنجیره تامین SCI
10- بهینه سازی در زنجیره تامین - تکنیک ها و کاربردها و تجربیات
11- طراحی برای لجستیک و زنجیره تامین DFL/DFSCM
12- مدیریت زمان در طول زنجیره
13- ارزیابی عملکرد در طول زنجیره
14- مدیریت ارتباطات مشتریان CRM
15- مدیریت ارتباطات تامین کنندگان SRM
16- مدیریت ارتباطات شرکا PRM
17- زنجیره تامین جهانی GSCM
18- توسعه شبکه های کسب وکار
19- زنجیره تامین و لجستیک الکترونیکی ESCM/EL
20-مدیریتجریان اطلاعات در طول زنجیره
21- مدیریت ریسک زنجیره
22- تحلیل اثر شلاقی در طول زنجیره
23- مباحث علمی و کاربردی لجستیک شهری
24- مباحث علمی و کاربردی لجستیک سلامت
26- مباحث علمی و کاربردی لجستیک نظامی
27- مباحث علمی و کاربردی لجستیک تجاری
28- مباحث علمی و کاربردی لجستیک سرد / سبز / چابک / ناب
29- مدیریت ارتباطات توسعه یافته در طول زنجیره XRM
30- مدل های مرجع لجستیک و زنجیره تامین
31- مدیریت موجودی توسط خریدار VMI
32- مباحث علمی و کاربردی لجستیک  و زنجیره تامین در بانک و بیمه
33- راه حل های نرم افزاری لجستیک و زنجیره تامین
34- تجربیات علمی و کاربردی لجستیک و زنجیره تامین
35- مدیریت زنجیره ارزش خدمات
36- لجستیک معکوس
37 - مدیریت توزیع
38- مدیریت ظرفیت در طول زنجیره
39- مدیریت انبار
40- مسیر یابی و مکان یابی در زنجیره
41- شبیه سازی در زنجیره تامین
42-تحولات اتی زنجیره تامین SCM HYPE CYCLE
43- CROSS DOCKING
44- شاخص عملکرد لجستیک LPI
45- اعتماد سازی در طول زنجیره
46- زنجیره تامین پایدار ROBUST
47- بازی نوشابه BEER GAME
48- مبانی شبکه سازی
49- منبع یابی استراتژیک
50- جوایز لجستیک و زنجیره تامین LOGISTIC AWARD
51- راهبرد تاخیر در تولید POSTPONMENT
52- اصول و مبانی برنامه ریزی و هماهنگی در SCM
53-پیچیدگی در طول زنجیره
54- انعطاف پذیری در طول زنجیره
55- راهبردهای زنجیره تامین
56- زنجیره تامین خرده فروشی
57- زنجیره تامین چند سطحی MULTI ECHELON SCM
58- پرینتر های سه بعدی و تحولات زنجیره تامین
59- زنجیره تامین توسعه یافتهEXTENDED SCM
60- زنجیره تامین کسب وکار های الکترونیکی
61- طراحی و بازنگری مجدد زنجیره تامین
62- لجستیک و زنجیره تامین در تجهیز کارگاه و سیستم های پروژه ای
63- الگو های لجستیک و زنجیره تامین در طرح های EPC
64- لجستیک و زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
65- لجستیک و زنجیره تامین در صنعت سلامت
66- مدل های عارضه یابی و تعالی در زنجیره تامین و لجستیک
67- زنجیره تامین و لجستیک در شرایط بحران
١٣٩٤/٠٦/٢٠

لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس برنامه ریزی استراتژیک
1- یکپارچه سازی راهبردها در سطوح و لایه های مختلف
2- اقتصاد استراتژی
3- روش ها و رویکرد های سناریو پردازی
4- کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی راهبردی
5- تفکر استراتژیک
6- سازمانهای یادگیرنده
7- راهبردهای توسعه محصول / خدمت
8- تئوری اشوب
9- برنامه ریزی سازمانهای مجازی
10- الگوهای توسعه مزیت رقابتی
11- رویکرد های پیاده سازی استراتژی
12- الگوهای نوین مدیریت استراتژیک
13- روش های هدفگذاری
14- برنامه ریزی مبتنی بر ارزش
15- استراتژی بنگاه های بزرگ
16- استراتژی بنگاه های کوچک و متوسط
17 - استراتژی دوره عمر محصول / کسب و کار
18- استراتژی START UP  ها
19- راهبرد توسعه شبکه های کسب و کار
20- مدل های بلوغ سازمانی
21- استراتژی های توسعه صنعتی - مدل ها و تجربیات
22- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
23- استراتژی اقیانوس ابی
24- الگو های توسعه SBU/ SPU
25- الگو های ایجاد همسویی استراتژیک ALIGNMENT
26- معرفی کاربردی مکاتب استراتژیک
27- الگو های نوین و روند های جدید برنامه ریزی
28- ابزار ها و تکنیک های برنامه ریزی
29 - معرفی نرم افزار های تخصصی برنامه ریزی راهبردی
30- الگو ها و روش های اینده نگاری و اینده پژوهی
31- روش ها و تجربیات طراحی نقشه استراتژیک
32- معرفی پارادایم های برنامه ریزی
33- امایش سرزمینی
١٣٩٤/٠٦/٢٠

لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت کیفیت
1- هوشین کانری
2- تجربیات پو کا یوکه
3- تجربیات گما کایزن
4- معرفی و تشریح استاندارد های کلیدی ایزو 
5- کاربرد های مدیریت کیفیت جامع 
6- کاربرد های  FMEA
7- کاربردهای DOE
8- مدلهای توسعه بهره وری
9- ناب سازی در بخش صنعت -کاربردها و تجربیات
10- ناب سازی در بخش خدمات - کاربردها و تجربیات
11- نقشه برداری جریان ارزش - کاربردها و تجربیات
12- بهبود فرایند های کسب و کار BPI
13- مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و فراگیر
14- نت خود کنترلی - تجربیات
15- تجربیات توسعه و کاربرد شش سیگما در بخش های تولیدی و خدماتی
16- روش ها و الگوهای جدید توسعه و تعالی سازمانی
17- روش ها و الگو های جدید سنجش و پایش عملکرد
18- معرفی نرم افزار های سنجش و پایش عملکرد
20- تجربیات کاربردی مهندسی ارزش
21- تجربیات کاربردی QFD
22- مدیریت کیفیت امریکایی
23- معرفی مدلهای مرجع فرایندی در بخش ها و حوزه های مختلف
١٣٩٤/٠٦/٢٠

اخذ تندیس نقره مدیر تخصصی لجستیک در دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران
بدنبال برگزاری دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران در سال 1393 اینجانب مفتخر به اخذ تندیس نقره مدیر تخصصی لجستیک کشوری گردیدم . امید است برگزاری این رویداد علمی منجر به توسعه و رونق هر چه بیشتر دانش علمی و تجربیات حوزه لجستیک و زنجیره تامین در کشور گردد
١٣٩٣/١١/١٥

برگزاری مراسم تودیع اینجانب
برگزاری مراسم تودیع و معارفه دکتر مهدی فتح اله 
روز 25 مرداد 93 بعد از حدود 3 و نیم سال طی حکمی از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت مسئولیت اینجانب در سمت رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاتمه یافت. طی این مدت اقدامات خوب و با ارزشی در موسسه با همت همکاران مجموعه انجام پذیرفت و تجربیات با ارزشی برای اینجانب فراهم گردید. و از همه مهمتر دوستان خوب و دانشمندی پیدا کردم.
١٣٩٣/٠٥/٣١

كتاب پيكره دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار به عنوان كتاب منتخب وزارت ارشاد معرفي شد
كتاب پيكره دانش مديريت فرايند هاي كسب وكار ترجمه و تدوين دكتر مهدي فتح اله و مهندس بهرام ناجدي به عنوان كتاب منتخب وزارت ارشاد در حوزه مهندسي صنايع در مراسم سي و يكمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران معرفي گرديد.
١٣٩٢/١١/٢٦

١٢>

طراحی وب سایت © آبادیس