وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
نشست انقلاب صنعتی چهارم و سیاست های توسعه صنعتی ایران
نشست انقلاب صنعتی چهارم و سیاست های توسعه صنعتی ایران

منبع خبری: -
١٤٠١/٠٧/١١

دکتر مهدی فتح اله در نشست تخصصی انقلاب صنعتی چهارم و سیاست های توسعه صنعتی گفت باید اذعان داشت که رویکردهای جاری در توسعه صنعتی و فناوری کشورکه شامل مجموعه‌ای از الگوهای مدیریتی و حکمرانی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری، سرمایه های انسانی و امثالهم  است، ما را برای تولید محصولات و خدمات رقابتی و دارای مزیت مورد نیاز برای انقلاب صنعتی چهارم و ورود به بازارهای هدف آتی تجهیز نمی‌کند.
طراحی وب سایت © آبادیس