وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
اخذ تندیس نقره مدیر تخصصی لجستیک در دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران
اخذ تندیس نقره مدیر تخصصی لجستیک در دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران
بدنبال برگزاری دومین دوره جایزه ملی لجستیک ایران در سال 1393 اینجانب مفتخر به اخذ تندیس نقره مدیر تخصصی لجستیک کشوری گردیدم . امید است برگزاری این رویداد علمی منجر به توسعه و رونق هر چه بیشتر دانش علمی و تجربیات حوزه لجستیک و زنجیره تامین در کشور گردد
منبع خبری: -
١٣٩٣/١١/١٥

طراحی وب سایت © آبادیس