وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
انتشار کتاب جدید ISO21001 سیستم های مدیریت سازمانهای اموزشی
انتشار کتاب جدید ISO21001 سیستم های مدیریت سازمانهای اموزشی
 این استاندارد بر سیستم­های مدیریت سازمان­های آموزشی و همچنین تاثیر آن­ها بر فراگیران و سایر طرف­های ذینفع مرتبط تمرکز داشته و یک رویکرد فرایندی را برای توسعه، پیاده­ سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت سازمان­های آموزشی جهت ارتقای رضایت ذینفعان از طریق برآورده کردن الزامات نظام های کیفیت ترویج می­دهد.

منبع خبری: -
١٣٩٨/١٢/٢٧

در طی دوران مسئولیت اینجانب در مدیریت دانشگاه ازاد واحدهای غرب استان تهران شاهد ضعف اساسی و در مواردی فقدان نگاه سیستماتیک به مقوله مدیریت سازمانهای آموزشی و الزامات و نیازمندی های ان بودم. کم توجهی به این نوع ازموضوعات نرم عمدتا همان مواردی است که سیستم های اموزشی ما را از الگوهای مدرن و استاندارد دیگر مراکز توسعه یافته اموزشی دور می سازد. این در حالی است که در حوزه زیرساخت های سخت افزاری و امکاناتی اموزشی فاصله ها و تفاوت ها به مراتب کمتر می باشد. بدیهی است بازمهندسی نظام بیمار اموزشی کشور در سطوح مختلف، مستلزم اتخاذ تدابیری اگاهانه، هوشمندانه و مبتنی بر برنامه است. در این راستا به همت دوستان و همکاران خوب بنده کتاب حاضر از سری کتب استاندارد مدیریت کیفیت ایزو به فارسی برگردانده شد تا شاید اغازگرعزمی استوار و شروع حرکتی سیستماتیک برای توسعه و تقویت نظام اموزش و توسعه و بهبود مراکز ارایه دهنده خدمات اموزشی در کشور باشد 
طراحی وب سایت © آبادیس