وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
خاتمه مسئولیت ریاست دانشگاه ازاد واحد های غرب استان تهران
خاتمه مسئولیت ریاست دانشگاه ازاد واحد های غرب استان تهران
درتاریخ 11 شهریور 98 استعفای اینجانب مورد پذیرش قرار گرفت و مسئولیت اینجانب از سمت عضویت درهیات امنای دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران و نیز عضویت در شورای گسترش دانشگاه و نهایتا سرپرستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد های غرب استان تهران شامل شهر قدس- ملارد و صفادشت به اتمام رسید 
منبع خبری: -
١٣٩٨/٠٦/١٦

طراحی وب سایت © آبادیس