وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار به عنوان اثر شايسته تقدير انتخاب شد
كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار به عنوان اثر شايسته تقدير انتخاب شد
در بيست و چهارمين دوره كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران ، كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار اثر دكتر مهدي فتح اله و مهندس بهرام ناجدي به عنوان كتاب شايسته تقدير انتخاب شد.
منبع خبری: كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار
١٣٩٢/٠٣/١١

در بيست و چهارمين دوره كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران، كتاب پيكره عمومي دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار اثر دكتر مهدي فتح اله و مهندس بهرام ناجدي به عنوان كتاب شايسته تقدير انتخاب شد.
طراحی وب سایت © آبادیس