وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
انتخابات انجمن مهندسي صنايع ايران
انتخابات انجمن مهندسي صنايع ايران
دكتر مهدي فتح اله در انتخابات دور جديد انجمن مهندسي صنايع ايران به عنوان عضو هيات مديره انجمن برگزيده شد.
منبع خبری: -
١٣٩١/١١/٢٥

طراحی وب سایت © آبادیس