وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
برگزاری مراسم تودیع اینجانب
برگزاری مراسم تودیع اینجانب
برگزاری مراسم تودیع و معارفه دکتر مهدی فتح اله 
روز 25 مرداد 93 بعد از حدود 3 و نیم سال طی حکمی از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت مسئولیت اینجانب در سمت رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاتمه یافت. طی این مدت اقدامات خوب و با ارزشی در موسسه با همت همکاران مجموعه انجام پذیرفت و تجربیات با ارزشی برای اینجانب فراهم گردید. و از همه مهمتر دوستان خوب و دانشمندی پیدا کردم.

منبع خبری: -
١٣٩٣/٠٥/٣١

طراحی وب سایت © آبادیس