وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
كتاب پيكره دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار به عنوان كتاب منتخب وزارت ارشاد معرفي شد
كتاب پيكره دانش مديريت فرايند هاي كسب و كار به عنوان كتاب منتخب وزارت ارشاد معرفي شد
كتاب پيكره دانش مديريت فرايند هاي كسب وكار ترجمه و تدوين دكتر مهدي فتح اله و مهندس بهرام ناجدي به عنوان كتاب منتخب وزارت ارشاد در حوزه مهندسي صنايع در مراسم سي و يكمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران معرفي گرديد.
منبع خبری: -
١٣٩٢/١١/٢٦

طراحی وب سایت © آبادیس