وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
چك ليست سوالات طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي صنعتي در لينك جزوات اموزشي درج شده است
چك ليست سوالات طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي صنعتي در لينك جزوات اموزشي درج شده است
دانشجويان درس طراحي و ايجاد صنايع بايد با عنايت به مباحث مطروحه در كلاس و نيز جزوات آموزشي نسبت به تهيه طرح ارزيابي فني و اقتصادي اقدام نمايند براي اين منظور ضروري است تدابيري اتخاذ گردد تا حتي المقدور طرح ارايه شده قادر به پاسخ گويي به سوالات مطروحه در چك ليست باشد.
منبع خبری: -
١٣٩٢/٠٨/١٩

طراحی وب سایت © آبادیس