وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
مقالات

 

نمونه مقالات تهيه‌شده و چاپ‌شده منتهي به تیر 1396

 

رديف

عنوان مقاله

ارايه در

وضعيت

نوع- درجه

1

A Survey of common platform applications and research issues for industries and industrial engineers

International journal of applied management and technology

IJAMT

چاپ 2006

علمي

پژوهشي

2

Becoming lean through the common platform in manufacturing

International journal of applied management and technology – IJAMT

چاپ 2006

علمي

پژوهشي

3

Modeling and analysis of resource sharing approach in common platform strategy using Petri net theory

International journal of applied management and technology – IJAMT

چاپ 2008

علمي

پژوهشي

4

Analysis of drivers for Development of Common Platform throughout SCM

(Concepts, drivers and case study in Auto industry)

 

Journal of applied sciences

چاپ 2008

ISI

5

Supply Chains based on Common Platforms:

Analysis of Time Saving Gained by Commonality

Journal of applied sciences

چاپ 2008

ISI

6

Developing a Conceptual Framework for Simulation Analysis in a Supply Chain Based on Common Platform (A Case Study in Automotive Industry)

Journal of applied research and technology management

چاپ 2009

ISI

7

Design for supply chain based on common platform

Journal of American science

چاپ  -2011- 7(6)

ISI

8

Analyzing the Impact of Commonality Costs on Supply Chains Based on Common Platforms (SCBCP)

Research in engineering design

در مرحله داوري

ISI

9

Proposing an integrated architecture of Common Platform and Supply Chain Management Concepts, drivers, framework & case study

Turkish journal of engineering and environmental science

در مرحله داوري

ISI

10

Sequencing Mixed-Model Assembly Lines by considering feeding lines

International Journal of Advanced Manufacturing Technology

پذيرفته شده در نوبت چاپ

2011

ISI

11
The single allocation hub location problem: a robust optimisation approach
European J. Industrial Engineeringچاپ 2014ISI
12The Study of Accreditation Model Using SWOT Analysis and Presenting A Technique for Model Improvementgmp review
EUROMED COMMUNICATIONS
چاپ 2015ISI
13A SYSTEMATIC APPROACH TO ENTERPRISE ARCHITECTURE USING AXIOMATIC APPROACH INTERNATIONAL CONFERENCE OF AXIOMATIC2016کنفرانس بین المللی

 

 

 

نمونه مقالات فارسی

 

رديف

عنوان مقاله

ارايه در:

وضعيت

نوع- درجه

1

مقاله سيستم‌هاي کانبان

نشريه روش

چاپ‌-1374

علمي- ترويجي

2

مقاله انگيزش و آموزش در ارتقاء قابليت‌هاي نيروي انساني

نشريه روش

چاپ-1375

علمي- ترويجي

3

مقاله مدل تشکيل سلول‌هاي توليدي و روش‌هاي رياضي حل آن

نشريه روش

چاپ‌-1376

علمي- ترويجي

4

مقاله ضرورت توجه به برنامه‌ريزي استراتژيک صنعت سيمان

نشريه روش

چاپ‌-1378

علمي- ترويجي

5

مقاله مروري يک‌دقيقه‌اي بر مدير يک‌دقيقه‌اي

نشريه روش

چاپ-1375

علمي- ترويجي

6

مقاله ناب‌سازي سازمان و فرايندهاي سازماني

مديريت فردا

چاپ‌-1378

علمي- ترويجي

7

راهبردهاي نوين سکوي مشترک در صنعت

كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع-

تهران 1384

پذيرش و ارايه شفاهي 1384

کنفرانس بين‌المللي

8

مقاله رويکرد تلفيقي برنامه‌ريزي استراتژيک و مهندسي ارزش

کنفرانس بين‌المللي کيفيت

چاپ‌-1384

کنفرانس بين المللي

9

مقاله متدولوژي شش‌سيگما رويکرد رقابتي هزاره سوم

کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع

چاپ‌- 1385

مقاله رتبه اول کنفرانس

کنفرانس بین المللی

10

جهش از سکوي مشترک در صنعت

ماهنامه تدبير

چاپ - 1385

علمي- اموزشي

11

عارضه یابی شکست برنامه ریزی راهبردی

نشریه سامانه

چاپ- 1386

علمي- ترويجي

12

طراحی نظام رده بندی و رتبه بندی پیمانکاران طرح های  مخابراتی

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات 

چاپ- 1386

علمي- ترويجي

13

تفکر سکو- تحليل زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سکوي مشترک در صنعت خودرو

کنفرانس بين‌المللي صنايع

1387

چاپ- 1387

کنفرانس بين‌المللي

14

مديريت زمان در زنجيره تأمين

نشريه سامانه

چاپ- 1387

علمي ترويجي

15

بررسي اثر هزينه مشترک‌سازي در زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سکو

نشريه بين‌المللي علوم مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

چاپ 1388

علمي

پژوهشي

16

بررسي اثر صرفه‌جويي‌هاي زماني حاصل از مشترک‌سازي در زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سکو

نشريه بين‌المللي علوم مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

چاپ  1388

علمي

پژوهشي

17

عارضه یابی شکست طرح های مدیریت فرایند های کسب وکار

کنفرانس مدیریت فرایند -1388

چاپ و ارایه شفاهی -1388

کنفرانس ملی

18

بخش‌بندي مشتريان در صادرات پوشاک بر پايه الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي

فصل‌نامه علمي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازگاني

چاپ - شماره 56 پاییز 89

علمي

پژوهشي

19

بخش‌بندي مشتريان صادراتي ميوه‌هاي خوراکي

فصل‌نامه علمي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازگاني

پذيرش‌شده و در نوبت چاپ

علمي

پژوهشي

20

مديريت زمان در زنجيره‌هاي مبتني بر سکو

نشریه مدیریت زنجیره تامین

مرکزپژوهش های لجستیک

چاپ  شماره 30-1389

علمي

ترویجی

21

طراحي و شناسايي معيارهاي عملکردي در زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سکو با رويکرد مدل‌سازي معادلات ساختاري

نشريه بين‌المللي علوم مهندسي

دانشگاه علم و صنعت ايران

چاپ - 1389

علمي

پژوهشي

22

طراحي ماتريس پورتفوليو و سناريو‌پردازي مديريت زمان در زنجيره‌هاي تأمين با بهره‌گيري از راهبرد سکوي مشترک

 

فصل‌نامه دانش مديريت

در مرحله داوري

علمي

پژوهشي

23

طراحي براي زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سکوي مشترک

فصل‌نامه بررسي هاي بازرگاني

چاپ شماره 45- اسفند 89

علمي

ترويجي

24

بررسی عوامل بحرانی موفقیت در در برنامه ریزی منابع شبکه های ارزش خدماتی

پژوهشنامه بازرگانی

چاپ- 1392

علمی پژوهشی

25

مروري تطبيقي به وضعيت بسته بندي ايران با چند كشور جهان

فصلنامه علوم و فنون بسته بندي

دانشگاه امام حسين

چاپ 3 شماره 9- 1391

علمي – ترويجي

 

 

26

بررسي الزامات و فوايد مديريت اقلام متنوع در توليد و تجارت

همايش ملي ايران كد و بهره وري در صنعت - 1390

ارايه و چاپ - 1390

همايش ملي تخصصي

27

ارايه يك رويكرد جستجوي شناور مبتني بر روش پارتو به منظور حل مسايل توليد كارگاهي انعطافپذير چند هدفه

مجله علمي پژوهشي شريف

پذيرش شده -1391

علمي – پژوهشي

28

اصول مديريت مشترك سازي در صنعت

ماهنامه تدبير – شماره 242 تير 91

چاپ شده

علمي – اموزشي

29

ارايه الگوريتمي براي مدل كنترل موجودي با تابع تقاضاي احتمالي ومتاثر از مقدار كمبود

نشريه مديريت توليد و عمليات دانشگاه اصفهان - 1391

پذيرش براي چاپ

علمي – پژوهشي

30

مدلسازي و تحليل زنجيره ارزش صنعت بسته بندي ايران

پنجمين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين - 1391

پذيرش و ارايه شفاهي

كنفرانس بين المللي

31

ارايه مدلي جهت ارزيابي و رتبه بندي شركت هاي پخش كالا در حوزه بازرگاني

پنجمين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين - 1391

پذيرش و ارايه شفاهي

كنفرانس بين المللي 

32توسعه تکنیک کالبد شکافی محصولات رقبا در حوزه توسعه محصول جدیددهمین کنفرانس مهندسی صنایع- 1392پذیرش و ارایهکنفرانس بین المللی
33تاثیر فرایند انعطافپذیری مستمر بر افزایش
بهره وری
اولین کنفرانس اقتصاد مدیریت و حسابداریپذیرش و ارایهکنفرانس بین المللی
34مدیریت مالی زنجیره تامینششمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامینپذیرش و ارایهکنفرانس بین المللی
35الگوهای مزیت افرینی در صنعت لجستیکششمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامینپذیرش و ارایهکنفرانس بین المللی
36توسعه مدل مدیریت مالی زنجیره تامیندوازدهمین کنفرانس مهندسی صنایع ایرانپذیرش و ارایهکنفرانس بین المللی
37مدلسازی مدیریت مالی زنجیره تامیننشریه مهندسی صنایع و سیستم های تولیدیپذیرش و چاپنشریه علمی و پژوهشی

طراحی وب سایت © آبادیس