وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت زنجیره تامین
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت زنجیره تامین
1- مباحث 3PL/4PL/5PL
2- سیستم های مدیریت اطلاعات لجستیک LMIS/LIS
3- الگوها و مفاهیم توسعه بنادر خشک
4- الگو ها و مبانی توسعه شهرک های صنعتی
5- الگو ها و مبانی توسعه هاب
6- مبانی و تجربیات مدیریت مالی زنجیره تامین
7- اصول و مبانی رده بندی در زنجیره تامین TIERING
8- فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری زنجیره تامین و لجستیک
9- یکپارچگی در زنجیره تامین SCI
10- بهینه سازی در زنجیره تامین - تکنیک ها و کاربردها و تجربیات
11- طراحی برای لجستیک و زنجیره تامین DFL/DFSCM
12- مدیریت زمان در طول زنجیره
13- ارزیابی عملکرد در طول زنجیره
14- مدیریت ارتباطات مشتریان CRM
15- مدیریت ارتباطات تامین کنندگان SRM
16- مدیریت ارتباطات شرکا PRM
17- زنجیره تامین جهانی GSCM
18- توسعه شبکه های کسب وکار
19- زنجیره تامین و لجستیک الکترونیکی ESCM/EL
20-مدیریتجریان اطلاعات در طول زنجیره
21- مدیریت ریسک زنجیره
22- تحلیل اثر شلاقی در طول زنجیره
23- مباحث علمی و کاربردی لجستیک شهری
24- مباحث علمی و کاربردی لجستیک سلامت
26- مباحث علمی و کاربردی لجستیک نظامی
27- مباحث علمی و کاربردی لجستیک تجاری
28- مباحث علمی و کاربردی لجستیک سرد / سبز / چابک / ناب
29- مدیریت ارتباطات توسعه یافته در طول زنجیره XRM
30- مدل های مرجع لجستیک و زنجیره تامین
31- مدیریت موجودی توسط خریدار VMI
32- مباحث علمی و کاربردی لجستیک  و زنجیره تامین در بانک و بیمه
33- راه حل های نرم افزاری لجستیک و زنجیره تامین
34- تجربیات علمی و کاربردی لجستیک و زنجیره تامین
35- مدیریت زنجیره ارزش خدمات
36- لجستیک معکوس
37 - مدیریت توزیع
38- مدیریت ظرفیت در طول زنجیره
39- مدیریت انبار
40- مسیر یابی و مکان یابی در زنجیره
41- شبیه سازی در زنجیره تامین
42-تحولات اتی زنجیره تامین SCM HYPE CYCLE
43- CROSS DOCKING
44- شاخص عملکرد لجستیک LPI
45- اعتماد سازی در طول زنجیره
46- زنجیره تامین پایدار ROBUST
47- بازی نوشابه BEER GAME
48- مبانی شبکه سازی
49- منبع یابی استراتژیک
50- جوایز لجستیک و زنجیره تامین LOGISTIC AWARD
51- راهبرد تاخیر در تولید POSTPONMENT
52- اصول و مبانی برنامه ریزی و هماهنگی در SCM
53-پیچیدگی در طول زنجیره
54- انعطاف پذیری در طول زنجیره
55- راهبردهای زنجیره تامین
56- زنجیره تامین خرده فروشی
57- زنجیره تامین چند سطحی MULTI ECHELON SCM
58- پرینتر های سه بعدی و تحولات زنجیره تامین
59- زنجیره تامین توسعه یافتهEXTENDED SCM
60- زنجیره تامین کسب وکار های الکترونیکی
61- طراحی و بازنگری مجدد زنجیره تامین
62- لجستیک و زنجیره تامین در تجهیز کارگاه و سیستم های پروژه ای
63- الگو های لجستیک و زنجیره تامین در طرح های EPC
64- لجستیک و زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
65- لجستیک و زنجیره تامین در صنعت سلامت
66- مدل های عارضه یابی و تعالی در زنجیره تامین و لجستیک
67- زنجیره تامین و لجستیک در شرایط بحران

منبع خبری: -
١٣٩٤/٠٦/٢٠

طراحی وب سایت © آبادیس