وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت کیفیت
لیست موضوعات تحقیق کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع درس مدیریت کیفیت
1- هوشین کانری
2- تجربیات پو کا یوکه
3- تجربیات گما کایزن
4- معرفی و تشریح استاندارد های کلیدی ایزو 
5- کاربرد های مدیریت کیفیت جامع 
6- کاربرد های  FMEA
7- کاربردهای DOE
8- مدلهای توسعه بهره وری
9- ناب سازی در بخش صنعت -کاربردها و تجربیات
10- ناب سازی در بخش خدمات - کاربردها و تجربیات
11- نقشه برداری جریان ارزش - کاربردها و تجربیات
12- بهبود فرایند های کسب و کار BPI
13- مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و فراگیر
14- نت خود کنترلی - تجربیات
15- تجربیات توسعه و کاربرد شش سیگما در بخش های تولیدی و خدماتی
16- روش ها و الگوهای جدید توسعه و تعالی سازمانی
17- روش ها و الگو های جدید سنجش و پایش عملکرد
18- معرفی نرم افزار های سنجش و پایش عملکرد
20- تجربیات کاربردی مهندسی ارزش
21- تجربیات کاربردی QFD
22- مدیریت کیفیت امریکایی
23- معرفی مدلهای مرجع فرایندی در بخش ها و حوزه های مختلف

منبع خبری: -
١٣٩٤/٠٦/٢٠

طراحی وب سایت © آبادیس