وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
فعالیت های علمی

 

 

عناوین برخی فعاليت هاي علمي 

 

 

رديف

همكاري با :‌

سمت 

سال

1

نشريات علمي و تخصصي مختلف

داور علمي

1380 تا كنون

2

نشريه علمي پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني 

مدير مسئول

1389 تا 1393

3

نشريه علمي ترويجي  بررسي هاي  بازرگاني 

مدير مسئول

1389 تا 1393

4

نشريه تعالي – سازمان گسترش ، شركت نوسازي صنايع ايران

عضو هيات تحريريه

1390 تا كنون

5

جشنواره ملي نهضت كاهش قيمت تمام شده 

رئيس جشنواره 

1390

6

شوراي سياست گذاري كنفرانس بين المللي برند

عضو شورا

1390

7

انجمن لجستيك و زنجيره تامين

عضو هيات مديره

1390 تا 1396

8

كميته كتاب سال- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

عضو كميته

1388 تا كنون

9

همايش تخصصي  سياست ها و چشم انداز هاي اقتصاد و تجارت الكترونيكي كشور 

دبير علمي همايش

1390

10

همايش ملي اقتصاد و تجارت الكترونيكي كشور

عضو كميته علمي

1390

11

همايش تخصصي ايران كد و بهره وري در صنعت

دبير علمي

1390

12

كنفرانس ملي استراتژي ها و تكنيك هاي كشف و حل مساله

عضو كميته علمي

1390

13

اولين جشنواره پژوهش صنعت معدن و تجارت

رئيس جشنواره

1390

14

پنجمين همايش بين المللي مديريت زنجيره تامين و لجستيك

دبير علمي همايش

1391

15

اولين جشنواره جايزه ملي لجستيك

دبير علمي

1391

16

دومين جشنواره پژوهش صنعت معدن و تجارت

رئيس جشنواره

1391

17انجمن مهندسي صنايع ايرانعضو هيات مديره 1391 تا 1400
18هفتمين همايش تجارت و اقتصاد الكترونيكدبير علمي1392
19دومین  جشنواره پژوهش صنعت معدن و تجارترئیس جشنواره1392
20همایش اقتصاد و تجارت الکترونیکدبیر علمی1392
21کنفرانس صنعت پخش ایران - سیاست ها و چشم انداز هاکمیته راهبری1393
22همایش اقتصاد و تجارت الکترونیک - سیاست ها و چشم انداز هادبیر علمی1393
23ششمین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامینعضو کمیته راهبردی
عضو کمیته علمی
عضو پانل بازرگانی
1393
24دومین دوره جشنواره جایزه ملی لجستیک ایرانرئیس جشنواره1393
25عضو کمیته داوران دوازدهمین کنفرانس مهندسی صنایع ایرانعضو کمیته1394
26عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس مهندسی صنایع ایرانعضو کمیته1395
27عضو کمیته علمی همایش ملی توسعه بهره وری در بخش دفاععضو کمیته1395
28عضو شورای سیاست گذاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایرانعضو کمیته1396
29عضو کمیته علمی کنفرانس صنعت پخشعضو کمیته1396
30عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران عضو کمیته 1396
31مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد  اسلامی 1384 تا کنون 
32عضو هیات امنادانشگاه ازاد اسلامی استان تهران 1396 تا 1398
33شورای گسترش دانشگاه ازاد اسلامی عضو شورا 1396 تا 1398 
34عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع عضو 1397
35عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع عضو 1398
36عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع عضو 1399
37عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع عضو 1400
38انجمن مهندسی صنایع ایران رئیس انجمن 1394 تا 1401 

 

 

 

نمونه عناوین فعاليت هاي علمي 

 

رديف

سخنراني هاي علمي

سمت 

سال

1

ميز گرد تخصصي اسيب شناسي توسعه شبكه هاي كسب و كار در كشور – مجمع تشخيص مصلحت نظام

سخنران

1390

2

سخنراني علمي در كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين – انجمن لجستيك

عضو پانل

1390

3

سخنراني علمي نقش زنجيره تامين در فرايند ادغام وزارت خانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني – موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

سخنران

1390

4

سخنراني علمي سمپوزيوم همكاري هاي اقتصادي حوزه كودك و نوجوان – وزارت امور خارجه

سخنران اصلي

1390

5

سخنران علمي همايش ايران كد و بهره وري در صنعت- وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سخنران اصلي

1390

6

سخنراني نقش پژوهش در صنعت معدن و تجارت – جشنواره پژوهش صنعت معدن و تجارت

سخنران اصلي

1390

7

سخنراني علمي راهبرد هاي توسعه صنعت بسته بندي – پژوهشگاه فرهنگ و هنر – وزارت ارشاد

سخنران اصلي

1391

8

كسب و كار هاي دانش بنيان و مزيت رقابتي در سال توليد ملي – همايش توليد ملي دانشگاه امير كبير

سخنران اصلي

1391

9

تحليل اثار خرد و كلان مولفه هاي اقتصادي بر بخش هاي توليدي – سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني – ايميدرو

سخنران

1391

10

راهبرد هاي توسعه مزيت رقابتي در شرايط اقتصاد مقاومتي – سازمان منطقه ازاد قشم

سخنران اصلي

1391

11

لجستيك،‌ استراتژي و عمل – پنجمين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين - 1391

سخنران و رئيس پانل

1391

12ايجاد مزيت رقابتي با كسب و كارهاي دانش بنيان- پنجمين كنفرانس مديريت دانشسخنران اصلي1391
13ویزگی های تدوین نقشه راه تجارت و اقتصاد الکترونیک - همایش اقتصاد و تجارت الکترونیکسخنران1392
14تحلیل نقش دولت در توسعه و بهبود بهره وری - هفتمین کنفرانس ملی بهره وریسخنران1392
15نوین سازی شبکه توزیع و پخش- ششمین کنفرانس توزیع و پخش ایرانسخنران1392
16راهکار های توسعه مزیت رقابتی بنگاه ها - جشنواره برترین شرکت های ایرانیسخنران1392
17الگو های توسعه لجستیک تفاوت ها و راهکار ها - ششمین کنفرانس لجستیکسخنران1393
18لجستیک بحران - دانشگاه صنعتی امیر کبیرسخنران1395
19راهبردهای طراحی و توسعه محصول جدید - سیزدهمین کنفرانس مهندسی صنایعسخنران1395
20دانشگاه توسعه یافته - هفته پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی سخنران 1396
21الگوهای مزیت آفرینی - چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران سخنران 1396
22مزیت افرینی در تولید و تجارت - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سخنران 1397
23نقش مهندسین صنایع درتوسعه بخش خدمات - فرهنگستان علوم و مهندسی ایران سخنران 1397
24توسعه کسب وکارهای شبکه ای - سازمان ملی بهره وری سخنران 1398
25تحول دیجیتال و مهندسی صنایع - شانزدهیمن کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع سخنران 1398
26انقلاب صنعتی چهارم - ششمین کنفرانس مجازی مهندسی صنایع سخنران 1398
27راهبرد تنوع در صنعت خودرو- نشست تخصصی خودرو سازمان برنامه ریزی و پژوهش سخنران 1399

طراحی وب سایت © آبادیس