وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
سولبق اجرایی و مدیریتی

 

رديف

مسئوليت

محل

سال

1

كارشناس كنترل پروژه

شركت نظام سروستان

74-76

2

كارشناس ارشد تحليل سيستم

شركت داده پردازي ايران

76-77

3

كارشناس ارشد تحليل سيستم و كنترل پروژه 

اداره كل آمار و خدمات ماشيني راه آهن ج.ا.ا

77-78

4

مسئول طراحي سيستمهاي توليدي

مؤسسه مشاوره مهندسي دانش گستر

78-80

5

كارشناس ارشد برنامه ريزي استراتژيك

شركت مهندسي سيستم ياس

79-80

6

مدير بخش مهندسي صنايع

شركت مهندسي سيستم ياس

80-82

7

مشاور و مدير پروژه سيستم توليد

مؤسسه مشاوره مهندسي دانش گستر

81-82

8

عضو كميته تخصصي نرم افزار

وزارت صنايع و معادن و مركز صنايع نوين

81-83

9

مدير عامل

شركت مهندسي صنايع ياس

82-84

10

مدرس/ عضو هیات علمی 

دانشگاه ازاد اسلامي کرج-  دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه تهران

82 تاكنون

11

عضو هيات مديره

شركت مهندسي صنايع ياس

82-84

12

مدير كل برنامه ريزي تجاري

وزارت بازرگاني – سازمان توسعه تجارت ايران

84-86

13

مشاور صنایع

شركتها – سازمانها و كارخانجات مختلف

ادامه دارد

14

مشاور گروه تولید و تجارت

رادیو تجارت – سازمان صدا و سيما

86-88

15

مدير كل دفتر SME ها

وزارت بازرگاني – سازمان توسعه تجارت ايران

87-88

16

مدير پروژه BPM بانک ملت

شركت مهندسي صنايع  ياس

88-89

17

مشاور وزیر بازرگانی و دبیر ستاد هدفمندی وزارت بازرگانی 

وزارت بازرگانی ، وزارت صنعت معدن و تجارت

89 تا 93

18

رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

89 تا 93

19

عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

90 تا 93

20

رئيس هیات مدیره شركت چاپ و نشر بازرگاني ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

89 تا 93

21

رئيس هيات امناي مركز اموزش بازرگاني ايران

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

89 تا 93

22

عضو هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي

وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

90 تا 93

23عضو هيات مديرهانجمن لجستيك و زنجيره تامين ايران90 تا 95

24

رئيس گروه مشورتي مطالعات امور صنعت معدن و تجارت

مركز تحقيقات اطلاع رساني معاونت امور مجلس رياست جمهوري

91 تا 93

25عضو هيات مديره و ریئسانجمن مهندسي صنايع ايران91 تاكنون

26

عضو شوراي عالي آموزش و پرورش 

وزارت اموزش و پرورش

91 تا 93

27مشاوربانک توسعه تعاون93 تا 94
28مشاور برنامه ریزیشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران93 تا 94
29مشاور برنامه ریزی و توسعه کسب وکارشرکت شاپرک- بانک مرکزی94 تا 95
30مشاور لجستیکشرکت مهندسی نفت و گاز سپانیر94- 96
31عضو هیات مدیرهشرکت فولاد دامغان1396 تاکنون
32عضو هیات امنا دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران -ریس دانشگاه ازاد اسلامی واحد های غرب تهران (شهر قدس- ملارد - صفا دشت)دانشگاه ازاد اسلامی 1396 تا 1398
33عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن لجستیک ایران1399 - 1401 
34قائم مقام شرکت تولیدی محصولات شوینده پاک سیمین 1400 -تاکنون 

طراحی وب سایت © آبادیس