وب سایت رسمی دکتر مهدی فتح الله
سوابق آموزش و تدریس
 
سوابق همکاری های آموزشی با
 
 • دانشگاه آزاد  اسلامي واحد كرج – مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
 • دانشگاه علم و صنعت ايران  - مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد
 • دانشگاه تهران - مقطع كارشناسي ارشد و دكترا
 •         مركز آموزش ايران خودرو
 •         مركز آموزش وزارت صنايع
 •         مركز آموزش وزارت بازرگاني
 •         سازمان توسعه تجارت ايران
 • انجمن مهندسی صنایع ایران 
 • انجمن لجستیک و زنجیره تامین ایران 


 
دروس تدریس شده
 
 
 •       مديريت كيفيت، كنترل كيفيت
 •       برنامه ريزي نگهداري تعميرات
 •       مديريت توليد و عمليات
 •       توسعه خوشه  ها و شبکه های کسب و کار
 •       مدیریت زنجیره تامین 
 •       زنجیره تامین هوشمند 
 •       مهندسی لجستیک 
 •       طراحي و توسعه محصول جديد
 •       اصول مديريت، مهارتهاي مديريتي
 •       برنامه ريزي توليد و موجوديها
 •       برنامه ریزی و مديريت استراتژیک
 •       معماری داده 
 •       معماری و مدیریت فرایند
 •       انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال 
 •       ارزیابی فنی و اقتصادی طرح هاي صنعتي
 
طراحی وب سایت © آبادیس